Ingatlanjog

 • Tanácsadás bármilyen ingatlanjogi kérdésben, legyen az ingatlan adásvétel, csere, egyéb ingatlannal kapcsolatos szerződések elkészítése és ellenjegyzése (opciós szerződések, bérleti szerződések, használati szerződések), az illetékes földhivatal előtti eljárásban való képviselet, ingatlanokkal kapcsolatos peres eljárások vitele, társasházi alapító okiratok készítése, módosítása, ingatlanok átminősítése, illeték- és adótanácsadás.
 • Igény esetén segítségnyújtás az ingatlanközvetítéshez és a hitelfelvételhez.
 • Új, vagy már régebben épült ingatlanok társasházzá alakítása, társasházi alapító okiratok, szervezeti és működési szabályzatok elkészítése, képviselete.
 • Termőföld átruházásával kapcsolatos teljes ügyintézés.

Követeléskezelés

 • Fizetési felszólítások, fizetési meghagyások kibocsátása.
 • Felszámolási eljárások megindítása, hitelezői képviselet.
 • Peres és peren kívüli képviselet.
 • Csődeljárással, felszámolással, végrehajtással kapcsolatos ügyek lebonyolítása.
 • Fizetési meghagyásos eljárásban való képviselet.

Munkajog

 • Társaságok jogszerű működésének biztosítása munkajogi szempontból.
 • Munkaszerződések elkészítése, módosítása, megszüntetése.

Társadalmi szervezetek

 • Alapítványok, egyesületek és egyéb társadalmi szervezetek létrehozásához szükséges okiratok elkészítése, módosítása, ezen szervezetek teljes körű jogi képviselete.

Öröklési jog

 • Öröklési, tartási-gondozási szerződés, végrendelet készítése, öröklési ügyekben a hagyatéki eljárásban jogi tanácsadás, jogi képviselet ellátása.

Családi jog

 • Házassági, élettársi vagyonjogi szerződések készítése.

Perbeli képviselet

 • Az iroda vállalja a teljes körű perbeli képviseletet polgári, munkaügyi, közigazgatási, valamint családjogi perekben.

Kérdése van? Tegye fel bátran!

Lépjen velem kapcsolatba vagy kérjen időpontot személyes találkozóhoz!